0
0
فیلتر محصولات

اطلاعات بیشتر

gaz.png

گاز صفحه ای مستر هوم مدل E01

بدون رای
-10% قیمت : 2,400,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,160,000 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi24

بدون رای
-21% قیمت : 3,470,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,723,950 تومان

گاز صفحه ای مستر هوم مدل G506

بدون رای
-10% قیمت : 2,570,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,313,000 تومان

گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5960

بدون رای
-19% قیمت : 3,624,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,935,440 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V3

بدون رای
-21% قیمت : 4,825,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,787,625 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V4

بدون رای
-21% قیمت : 4,690,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,681,650 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V5

بدون رای
-21% قیمت : 4,690,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,681,650 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G13

-21% قیمت : 4,521,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,548,985 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G24

بدون رای
-21% قیمت : 4,838,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,797,830 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G133

بدون رای
-21% قیمت : 4,477,600 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,514,916 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V22

بدون رای
-21% قیمت : 4,648,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,648,680 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V25

بدون رای
-21% قیمت : 5,007,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,930,495 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V1

بدون رای
-21% قیمت : 4,024,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,158,840 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V8S

بدون رای
-21% قیمت : 5,595,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,392,075 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V8

بدون رای
-21% قیمت : 5,595,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,392,075 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V14

بدون رای
-21% قیمت : 5,249,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,120,465 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi24s

بدون رای
-21% قیمت : 3,561,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,795,385 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi35

بدون رای
-21% قیمت : 3,476,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,728,660 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi35s

بدون رای
-21% قیمت : 3,476,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,728,660 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi142

بدون رای
-21% قیمت : 3,558,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,793,030 تومان

گاز صفحه ای کن مدل 523S

بدون رای
-28% قیمت : 5,700,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,104,000 تومان

گاز صفحه ای استیل البرز مدل G2302

بدون رای
-19% قیمت : 22,770,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 18,443,700 تومان

گاز صفحه ای البرز مدل G5901S

بدون رای
-19% قیمت : 5,274,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,271,940 تومان

گاز صفحه ای استیل البرز مدل G5904S

بدون رای
-19% قیمت : 5,152,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,173,120 تومان

گاز صفحه ای استیل البرز مدل G5907 راست

بدون رای
-19% قیمت : 4,866,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,941,460 تومان

گاز صفحه ای استیل البرز مدل G5907 چپ

بدون رای
-19% قیمت : 4,866,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,941,460 تومان

گاز صفحه ای استیل البرز مدل G5908

بدون رای
-19% قیمت : 5,054,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,093,740 تومان

گاز صفحه ای استیل البرز مدل S2301

بدون رای
-19% قیمت : 2,236,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 1,811,160 تومان

گاز صفحه ای استیل البرز مدل S3501

بدون رای
-19% قیمت : 2,705,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,191,050 تومان

گاز صفحه ای استیل البرز مدل S4603

بدون رای
-19% قیمت : 3,738,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,027,780 تومان

گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5902

بدون رای
-19% قیمت : 4,460,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,612,600 تومان

گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5904

بدون رای
-19% قیمت : 4,460,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,612,600 تومان

گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5906

بدون رای
-19% قیمت : 4,350,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,523,500 تومان

گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5907

بدون رای
-19% قیمت : 4,362,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,533,220 تومان

گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5908

بدون رای
-19% قیمت : 4,616,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,738,960 تومان

گاز صفحه ای مستر هوم مدل E02

بدون رای
-10% قیمت : 2,400,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,160,000 تومان
پر بازدید

گاز صفحه ای مستر هوم مدل E03

بدون رای
-10% قیمت : 2,570,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,313,000 تومان
NEW

گاز صفحه ای مستر هوم مدل E04

بدون رای
-10% قیمت : 2,570,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,313,000 تومان

گاز صفحه ای مستر هوم مدل G507

بدون رای
-10% قیمت : 2,570,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,313,000 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G1

بدون رای
-21% قیمت : 2,200,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 1,727,000 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G13S

بدون رای
-21% قیمت : 4,521,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,548,985 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G15

بدون رای
-21% قیمت : 3,386,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,658,010 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G23

بدون رای
-21% قیمت : 2,267,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 1,779,595 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G24S

بدون رای
-21% قیمت : 4,888,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,837,080 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G26

بدون رای
-21% قیمت : 2,018,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 1,584,130 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G28S

بدون رای
-21% قیمت : 5,063,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,974,455 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G35

بدون رای
-21% قیمت : 4,945,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,881,825 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G51

بدون رای
-21% قیمت : 4,520,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,548,200 تومان

گاز صفحه‌ای

آشپزخانه‌های جدید هم همانند سایر بخش‌ها دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده‌اند. بزرگترین تغییر در آشپزخانه‌های امروزی استفاده از گاز صفحه‌ای است. گاز صفحه‌ای جدیدترین نوع گاز آشپزخانه است که به گاز توکار معروف اند که مزیت‌های بسیاری نسبت به گازهای سری قدیم دارند .

اجاق گازهای صفحه‌ای از تنوع زیادی برخوردار هستند و در هزاران طرح تولید می‌شوند ؛ اجاق‌ها رده‌ی مصرف انرژی مربوط به خود را دارند. گازهای صفحه‌ای به طور کل در دو مدل برقی و گازی تولید می‌شوند . مدل‌های برقی در کشور ایران به دلیل وجود گاز طبیعی چندان متداول نیست در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی از مدل‌های برقی آن‌ها استفاده می‌کنند ، اما مدل‌های گازی در ایران متداول است و در چند سال گذشته طرح‌های جدید آشپزخانه با این نوع از گازها از پایه طراحی می‌شوند !.

انواع اجاق صفحه‌ای

اجاق‌های صفحه‌ای را میتوان به دو بخش گازی و برقی تقسیم کرد . " اجاق‌های برقی " در ایران بازهم به گاز برقی معروف هستند و ما هم طبق روال جمع از گاز در این مطلب استفاده می‌کنیم. تعداد شعله‌های گاز صفحه‌ای با هم متفاوت است. نمونه‌های کوچک آن‌ دارای دو تا چهار شعله که برای خانه‌های کوچک و مصارف کم مناسب هستند و نمونه‌های بزرگتر شامل پنج تا هفت شعله که برای آشپزخانه‌های بزرگ و پرمصرف استفاده می‌شوند.

جنس صفحه‌ی این گازها شیشه‌ای یا استیل است. جنس شیشه‌ای از مقاوم‌ترین شیشه به اسم سکوریت است تا در مقابل گرما هیچ آسیبی نبینند. جنس استیل از استیل استنلس می‌باشد. شبکه‌ی شعله‌های این گازها معمولاً از جنس چدن است که براساس گرما هیچ آسیبی نمی‌بینند . گازهای صفحه‌ای به فندک خودکار مجهز هستند و استفاده از آن‌ها بسیار آسان است. این اجاق گازها دارای شعله‌ی پلوپز هستند و گرما را به‌تمامی نواحی قابلمه و ظروف به‌صورت یکنواخت هدایت می‌کنند. شعله پلوپز در برخی گاز‌ها در سمت راست یا چپ و در برخی وسط گاز می‌باشد .

خرید بهترین مارک اجاق گاز

این روزها برندهای ایرانی مانند مدل خارجی کیفیت بسیار بالایی را عرضه می‌ کنند که این امکانات در برابر قیمت آن‌ ها بسیار به صرفه است. برندهایی همچون آلتون ، داتیس ، استیل البرز ، اخوان ، کن ، لتو ، مسترهوم و هاردستون (Hardstone) جزو بهترین برندهای ایرانی هستند که در فروشگاه اینترنتی اخوان شاپینگ جهت فروش اینترنتی عرضه می‌ شوند.

خرید اینترنتی انواع گاز صفحه‌ای

جهت خرید اجاق گاز صفحه‌ای به فضای آشپزخانه توجه کنید.  جایگاه و رنگ هود و فر در انتخاب گاز بی‌تاثیر نیست. برای خرید می‌توانید به فروشگاه اینترنتی اخوان‌شاپینگ مراجعه نمائید. مشخصات، قیمت و بررسی اجاق گازهای صفحه‌ای موجود در این فروشگاه وجود دارد تا تمامی افراد براساس بودجه و نیاز خود سفارش را نهایی کنند و یک خرید آنلاین ، مطمئن و لذت‌بخش را تجربه کنند.

0
WhatsApp