0
0
فیلتر محصولات

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi24

بدون رای
-21% قیمت : 3,470,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,723,950 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V3

بدون رای
-21% قیمت : 4,825,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,787,625 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V4

بدون رای
-21% قیمت : 4,690,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,681,650 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V5

بدون رای
-21% قیمت : 4,690,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,681,650 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G13

-21% قیمت : 4,521,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,548,985 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G24

بدون رای
-21% قیمت : 4,838,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,797,830 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G133

بدون رای
-21% قیمت : 4,477,600 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,514,916 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V22

بدون رای
-21% قیمت : 4,648,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,648,680 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V25

بدون رای
-21% قیمت : 5,007,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,930,495 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V1

بدون رای
-21% قیمت : 4,024,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,158,840 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V8S

بدون رای
-21% قیمت : 5,595,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,392,075 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V8

بدون رای
-21% قیمت : 5,595,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,392,075 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V14

بدون رای
-21% قیمت : 5,249,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,120,465 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi24s

بدون رای
-21% قیمت : 3,561,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,795,385 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi35

بدون رای
-21% قیمت : 3,476,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,728,660 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi35s

بدون رای
-21% قیمت : 3,476,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,728,660 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi142

بدون رای
-21% قیمت : 3,558,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,793,030 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G1

بدون رای
-21% قیمت : 2,200,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 1,727,000 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G13S

بدون رای
-21% قیمت : 4,521,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,548,985 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G15

بدون رای
-21% قیمت : 3,386,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,658,010 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G23

بدون رای
-21% قیمت : 2,267,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 1,779,595 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G24S

بدون رای
-21% قیمت : 4,888,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,837,080 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G26

بدون رای
-21% قیمت : 2,018,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 1,584,130 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G28S

بدون رای
-21% قیمت : 5,063,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,974,455 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G35

بدون رای
-21% قیمت : 4,945,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,881,825 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G51

بدون رای
-21% قیمت : 4,520,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,548,200 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G83

بدون رای
-21% قیمت : 3,532,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,772,620 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G133S

بدون رای
-21% قیمت : 4,477,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,514,445 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G135

بدون رای
-21% قیمت : 4,497,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,530,145 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G135S

بدون رای
-21% قیمت : 4,497,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,530,145 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi4

بدون رای
-21% قیمت : 2,907,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,281,995 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi6

بدون رای
-21% قیمت : 2,961,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,324,385 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi13

بدون رای
-21% قیمت : 3,626,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,846,410 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi14

بدون رای
-21% قیمت : 3,740,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,935,900 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi15

بدون رای
-21% قیمت : 2,999,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,354,215 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi23

بدون رای
-21% قیمت : 1,873,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 1,470,305 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi26

بدون رای
-21% قیمت : 1,932,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 1,516,620 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi97

بدون رای
-21% قیمت : 2,559,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,008,815 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi132

بدون رای
-21% قیمت : 3,604,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,829,140 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi132S

بدون رای
-21% قیمت : 3,604,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,829,140 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi137

بدون رای
-21% قیمت : 3,604,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,829,140 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل OS5

بدون رای
-21% قیمت : 4,012,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,149,420 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V13

بدون رای
-21% قیمت : 5,149,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,041,965 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V15

بدون رای
-21% قیمت : 5,149,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,041,965 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V16

بدون رای
-21% قیمت : 5,249,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,120,465 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V21

بدون رای
-21% قیمت : 4,648,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,648,680 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V24

بدون رای
-21% قیمت : 5,007,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,930,495 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Z4

بدون رای
-21% قیمت : 3,096,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,430,360 تومان

توضیحات مختصر درباره گاز صفحه ای اخوانبه نقل از اخوان

طراحی خوب، خود به خود به وجود نمی آید
برای مهندسان و طراحان ما کارایی بالای محصولات ، هدف اصلی طراحی قرار گرفته است. شعله های آبی، تنوع در مدل، شبکه بندی مناسب چدنی ها و سهولت در نظافت ویژگی این محصولات است

کیفیت بالای محصولات ما سبب شده که بتوانیم بیش از 50 سال در کنار شما و در آشپزخانه های شما حضور داشته باشیم . محصولاتی بادوام و دوستدار محیط زیست . ما در طی این سالها دائما در حال آزمایش و ارتقاء کیفیت هستیم و همواره از خود می پرسیم که چگونه می توانیم محصولاتی بهتر برای شما تولید کنیم و این پرسش در تمام مراحل و فرایند تولیدات ما منعکس شده است.معرفی انواع گازهای صفحه ای و رومیزی اخوان

مدل HE

گازهای صفحه high efficiency با سرشعله پخش کن های HE سری جدید ایتالیایی ، با راندمان و قدرت بیشتر و به طور همزمان با آلایندگی کمتر می باشند شما می توانید انواع مدل ها را متناسب با سلیقه خود، در گازهای تمام شیشه ، شیشه واستیل و تمام استیل از 2 شعله تا 5 شعله به تناسب نیازتان انتخاب نمایید.

گاز صفحه ای رومیزی اخوان سری اچ ایی
گاز صفحه ای رومیزی اخوان سری ونوس

مدل ونوس

سرشعله هایی زیبا با راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از حد استاندارد را دارد که باعت جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه می شود و همچنین با کاهش زمان پخت باعث کاهش مصرف گاز و آلایندگی کمتر خواهد شد.

مدل اورانوس

سری OS سرشعله های پرقدرت با راندمان بالا هستند که می توانند از زیر مجموعه گاز های HE نیز به حساب بیایند

گاز صفحه ای رومیزی اخوان سری اورانوس
گاز صفحه ای رومیزی اخوان سری گیتا

مدل گیتا

مجموعه گیتا زیبا و خاص باکیفیتی فوق العاده دارای راندمان حرارتی بالاتر با مصرف انرژی کمتر برای آشپزی سریعتر در ابعاد متناسب با هر مدل آشپزخانه طراحی شده اند که به صورت تمام شیشه ، شیشه واستیل و تمام استیل از 2 شعله تا 5 شعله متناسب با سلیقه شما طراحی شده اند.

اجاق های صفحه ای برقی

مجموعه اجاق ها صفحه ای برقی با صفحات هات پلیت کاربری این مدل از گازهای صفحه ای را بسیار راحت کرده است

گاز صفحه ای برقی اخوان
0
WhatsApp