0
0
فیلتر محصولات

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi24

بدون رای
-14% قیمت : 4,020,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,457,200 تومان
پر بازدید
پر فروش‌

گاز صفحه ای برقی اخوان مدل GE3

-14% قیمت : 10,296,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 8,854,560 تومان
پر بازدید
NEW
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V3

بدون رای
-14% قیمت : 5,574,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,793,640 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V4

بدون رای
-14% قیمت : 5,419,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,660,340 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V5

بدون رای
-14% قیمت : 5,419,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,660,340 تومان
پر بازدید
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل G13

-14% قیمت : 5,223,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,491,780 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G24

بدون رای
-14% قیمت : 5,588,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,805,680 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G133

بدون رای
-14% قیمت : 5,171,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,447,060 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V22

بدون رای
-14% قیمت : 5,368,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,616,480 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V25

بدون رای
-14% قیمت : 5,783,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,973,380 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V2

بدون رای
-14% قیمت : 6,052,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 5,204,720 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V8S

بدون رای
-14% قیمت : 6,462,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 5,557,320 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V8

بدون رای
-14% قیمت : 6,463,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 5,558,180 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V14

بدون رای
-14% قیمت : 6,063,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 5,214,180 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi24s

بدون رای
-14% قیمت : 4,125,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,547,500 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi35

بدون رای
-14% قیمت : 4,026,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,462,360 تومان
پر بازدید

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi35s

بدون رای
-14% قیمت : 4,026,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,462,360 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi142

بدون رای
-14% قیمت : 4,120,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,543,200 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل G1

بدون رای
-14% قیمت : 2,542,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,186,120 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G4

بدون رای
-14% قیمت : 4,275,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,676,500 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G13S

بدون رای
-14% قیمت : 5,223,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,491,780 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G15

بدون رای
-14% قیمت : 3,911,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,363,460 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G23

بدون رای
-14% قیمت : 2,620,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,253,200 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G24S

بدون رای
-14% قیمت : 5,647,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,856,420 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G26

بدون رای
-14% قیمت : 2,332,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,005,520 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G28S

بدون رای
-14% قیمت : 6,075,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 5,224,500 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G35

بدون رای
-14% قیمت : 5,713,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,913,180 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G51

بدون رای
-14% قیمت : 5,220,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,489,200 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G83

بدون رای
-14% قیمت : 4,080,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,508,800 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G133S

بدون رای
-14% قیمت : 5,172,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,447,920 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G135

بدون رای
-14% قیمت : 5,195,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,467,700 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G135S

بدون رای
-14% قیمت : 5,195,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,467,700 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi4

بدون رای
-14% قیمت : 3,366,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,894,760 تومان
پر بازدید
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi13

بدون رای
-14% قیمت : 4,200,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,612,000 تومان
پر بازدید
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi14

بدون رای
-14% قیمت : 4,332,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,725,520 تومان
پر بازدید

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi15

بدون رای
-14% قیمت : 3,474,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,987,640 تومان
پر بازدید
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi23

بدون رای
-14% قیمت : 2,170,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 1,866,200 تومان
پر بازدید
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi26

بدون رای
-14% قیمت : 2,239,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 1,925,540 تومان
پر بازدید
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi97

بدون رای
-14% قیمت : 2,964,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 2,549,040 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V13

بدون رای
-14% قیمت : 5,948,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 5,115,280 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V15

بدون رای
-14% قیمت : 5,948,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 5,115,280 تومان
پر بازدید

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V16

بدون رای
-14% قیمت : 6,063,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 5,214,180 تومان
پر بازدید

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V21

بدون رای
-14% قیمت : 5,369,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,617,340 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V24

بدون رای
-14% قیمت : 5,783,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,973,380 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Z4

بدون رای
-14% قیمت : 3,587,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,084,820 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل Z5

بدون رای
-14% قیمت : 3,587,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,084,820 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Z6

بدون رای
-14% قیمت : 3,587,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,084,820 تومان

گاز اخوان مدل G14new

بدون رای
-14% قیمت : 5,715,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,914,900 تومان

توضیحات مختصر درباره گاز صفحه ای اخوانبه نقل از اخوان

طراحی خوب، خود به خود به وجود نمی آید
برای مهندسان و طراحان ما کارایی بالای محصولات ، هدف اصلی طراحی قرار گرفته است. شعله های آبی، تنوع در مدل، شبکه بندی مناسب چدنی ها و سهولت در نظافت ویژگی این محصولات است

کیفیت بالای محصولات ما سبب شده که بتوانیم بیش از 50 سال در کنار شما و در آشپزخانه های شما حضور داشته باشیم . محصولاتی بادوام و دوستدار محیط زیست . ما در طی این سالها دائما در حال آزمایش و ارتقاء کیفیت هستیم و همواره از خود می پرسیم که چگونه می توانیم محصولاتی بهتر برای شما تولید کنیم و این پرسش در تمام مراحل و فرایند تولیدات ما منعکس شده است.معرفی انواع گازهای صفحه ای و رومیزی اخوان

مدل HE

گازهای صفحه high efficiency با سرشعله پخش کن های HE سری جدید ایتالیایی ، با راندمان و قدرت بیشتر و به طور همزمان با آلایندگی کمتر می باشند شما می توانید انواع مدل ها را متناسب با سلیقه خود، در گازهای تمام شیشه ، شیشه واستیل و تمام استیل از 2 شعله تا 5 شعله به تناسب نیازتان انتخاب نمایید.

گاز صفحه ای رومیزی اخوان سری اچ ایی
گاز صفحه ای رومیزی اخوان سری ونوس

مدل ونوس

سرشعله هایی زیبا با راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از حد استاندارد را دارد که باعت جوش آمدن سریعتر آب بطور قابل ملاحظه می شود و همچنین با کاهش زمان پخت باعث کاهش مصرف گاز و آلایندگی کمتر خواهد شد.

مدل اورانوس

سری OS سرشعله های پرقدرت با راندمان بالا هستند که می توانند از زیر مجموعه گاز های HE نیز به حساب بیایند

گاز صفحه ای رومیزی اخوان سری اورانوس
گاز صفحه ای رومیزی اخوان سری گیتا

مدل گیتا

مجموعه گیتا زیبا و خاص باکیفیتی فوق العاده دارای راندمان حرارتی بالاتر با مصرف انرژی کمتر برای آشپزی سریعتر در ابعاد متناسب با هر مدل آشپزخانه طراحی شده اند که به صورت تمام شیشه ، شیشه واستیل و تمام استیل از 2 شعله تا 5 شعله متناسب با سلیقه شما طراحی شده اند.

اجاق های صفحه ای برقی

مجموعه اجاق ها صفحه ای برقی با صفحات هات پلیت کاربری این مدل از گازهای صفحه ای را بسیار راحت کرده است

گاز صفحه ای برقی اخوان
0
WhatsApp